bieten

Het is alweer even geleden, maar eind september werd in Luttelgeest voor de vijfde maal de historische bietenoogstdag gehouden. Vier verschillende rooiers - waarvan we er drie zien in deze serie - zorgen er samen met diverse trekkers en kippers voor dat de bieten van het land komen. Dat alles onder toeziend oog van veel liefhebbers.
3 juni was een mooie dag om het bieten schoffelen af te maken op het perceel wat we in een vorige serie al zagen. Ditmaal met de Fiat 415, waar de schoffelbalk voor hangt.
Een zonnige zaterdag in september vormde de perfecte dag voor een perceel bieten rooien met oldtimers. Die combinaties lieten zien hoe het vroeger ging.