Oranjetipje

Ook vlinders, zoals het oranjetipje, genoten van de plotselinge warmte op de eerste zaterdag van april. Dit exemplaar zet lekker op te drogen op een Pinksterbloem. Dat gaf mij de kans hem eens goed van dichtbij te kijken.
Een allegaartje van bloemen en insecten in deze serie. We beginnen met het prachtige oranjetipje, die eind mei nog rondvloog. Verder zien we nog een citroenvlinder en wat zweefvliegen. In de achtertuin staan de planten volop in bloei, wat het geheel kleurrijk maakt.
Het oranjetipje leeft maar een paar weken per jaar. De instandhouding van de soort is het belangrijkste doel in zijn leven. Het zijn echte bosvlinders, zoals deze exemplaren laten zien in het Swifterbos.
Het oranjetipje in deze serie, mijn eerste van 2020. Het mooie weer doet ze flink actief worden tussen de pinksterbloemen, maar het lukte toch even om zowel het mannetje als het vrouwtje vast te leggen op de foto.
Het leven van een oranjetipje is niet lang en zit er bijna op. De kou van de afgelopen dagen helpt daar niet bij. Toch vond ik nog een aantal mannetjes en vrouwtjes in het Kamperhoekbos.
Als oranjetipje heb je niet altijd gemakkelijk in het voorjaar. Als het namelijk koud wordt, kun je niets anders doen dan in een grasspriet of aan een bloem wachten tot de zon je weer genoeg opwarmt om verder te vliegen.
Het oranjetipje is een voorjaarsvlinder die slechts een paar weken per jaar, in april, rondfladdert. In deze serie zien we o.a. het vrouwtje wat reeds bevrucht is, en de mannetjes van zich af moet slaan.
De hoofdrol in deze serie is voor het oranjetipje. Een typisch voorjaarsvlindertje die je vooral in het bos vindt. Zo ook in Swifterbant, waar ze genieten van de bloemetjes en vechten voor hun plekje. De buizerd overziet het geheel.
De hoofdrol is voor het oranjetipje in deze voorjaarsserie. Na dagen van rondfladderen vonden het mannetje en vrouwtje het tijd voor de voortplanting. Verder zien we ook het boomblauwtje, toepasselijk genoeg in een boom. Het winterkoninkje zorgt voor de muzikale omlijsting.