Schlossberg hohlen Homburg

In Homburg vinden we de Schlossberg hohlen. Door mensen uitgehakte rode zandsteenmijnen voor zandwinning voor o.a. glasproductie, als schuurzand en gietzand. Nadat de mijnen in de vergetelheid raakten zijn ze recent gerenoveerd en deels open voor publiek.